Lukk
Meny

BÆREKRAFTIG, MODERNE SAMFUNNSBYGGER

Energi Arena Steinkjer 3

ENERGI ARENA STEINKJER
I januar 2021 ble vi forespurt om å prosjektere løsning for etablering av batterifabrikk, av Steinkjer Næringsselskap og Steinkjer kommune. Lokasjon var angitt til Aursåshalla, og sammen med Sweco Norge ble det på rekordfart utarbeidet underlag som er benyttet som del av forslaget levert av Steinkjer kommune til Panasonic, Hydro og Equinor.

Hjemmetjeneste perspektiv web kopi

SORTLAND SYKEHJEM (SENTER FOR DEMENSSYKDOM)
Et av flere prosjektet SIGN jobber med om dagen er Sortland sykehjem, senter for demenssykdom.
Å planlegge for en brukergruppe med demens har stor betydning, for pasientgruppen og pårørende. Det er mye ny forskning på feltet og i dette prosjektet har vi vært heldige å ha med en oppdragsgiver som ønsker å tenkte nytt. Alt for at brukerene skal oppleve mere verdighet i hverdagen.

Web Nærøysund Arena Northwest view

NÆRØYSUND ARENA KOLVEREID
Vi jobber for tiden med Nærøysund Arena. Vi ønsker å skape et bygg fylt med opplevelser for beboerne i Nærøysund. Et bygg laget for idrettsglede og sosiale begivenheter.

Sulitjelma barneskole - SIGN Arkitektur™

I denne teksten forsøker vi å forklare hva du som kunde tjener på å benytte en Sivilarkitekt

MED RIKTIG FOKUS

Forsidefn

SIGN Arkitektur forplikter seg til FNs bærekraftsmål og anser områdene uthevet i farge som områder hvor vi kan gjøre en forskjell.

BÆREKRAFTSMÅL