Lukk
Meny

ØSTSIDEN SYKEHJEM

Østsiden sykehjem - SIGN Arkitektur™
Østsiden sykehjem - et stort prosjekt for eldreomsorgen i Fredrikstad.

Byggherre

Fredrikstad kommune

Tidsrom

2012-2015

Størrelse

7.400 m²

Prosjektkostnad

235 MNOK

Leveranse/roller

Arkitektur, Interiørarkitektur, Prosjekteringsledelse, Ansvarlig søker

Entrepriseform

Totalentreprise

Status

Ferdig prosjektert/oppført

Sted

Fredrikstad, Viken

Kategori

Helsebygg

Østsiden sykehjem er designet med tanke på betydningen av hvert enkelt individ, grupper av mennesker - og deres forhold til hverandre. Bygningsformen innehar en modulær dynamisk kurvestruktur som gir både individuelle og sosiale plasser.

Kurven bringer alle poengene nærmere enn en linje, derfor valgte vi en kurveform som - etter vår mening - skaper nærhet mellom individer. På denne måten prøver vi å fremheve de individuelle behovene og personvernet til den enkelte, samtidig som vi ønsker skape muligheter for mennesker å komme sammen. Byggets form binder også sammen ute- og innearealene, som er viktige i forhold til kontakt mellom bygning og omgivelser.

Med Østsiden sykehjem forsøker vi å skape et godt sted for folk å leve, uten at de føler seg innestengt i en institusjon.

"Vinduer for livet".

Østsiden sykehjem - SIGN Arkitektur™
Østsiden sykehjem - SIGN Arkitektur™
Østsiden sykehjem - SIGN Arkitektur™
Østsiden sykehjem - SIGN Arkitektur™
Østsiden sykehjem - SIGN Arkitektur™
Østsiden sykehjem - SIGN Arkitektur™