Lukk
Meny

SORTLAND SYKEHJEM (SENTER FOR DEMENSSYKDOM)

Hjemmetjeneste perspektiv web kopi
Sortland sykehjem/senter for demenssykdom er et prosjekt under utvikling for Sortland kommune. Sykehjemmet planlegges utviklet og oppført i tre byggetrinn. I første byggetrinn etableres 32 omsorgsplasser med fellesarealer, med andre byggetrinn ytterligere 16 omsorgsplasser og med tredje byggetrinn ytterligere 16 omsorgsplasser. Ferdig bygd skal prosjektet inneholde totalt 64 omsorgsplasser. Senteret utvikles spesialisert for demensomsorg, etter modell av innen- og utenlands modeller av demenslandsbyer. Prosjekteringen fokuserer særlig på kvalitative valg i funksjonsplassering, material- og fargepalett mht. sanseinntrykk - og helhetlige løsninger som sikrer en trygg og stabil bo- og oppholdssituasjon for beboerne.

Byggherre

Sortland kommune

Tidsrom

2019-2021

Status

Skisseprosjekt

Prosjektkostnad

300 MNOK

Sted

Sortland/ Nordland

Kategori

Helsebygg, Landskap, Plan og regulering

Sortland sykehjem planlegges og bygges med hensyn til dagens og framtidens ideer vedrørende demensomsorg og skal:

  • Gi beboere ved Sortland sykehjem økt livskvalitet med et fortsatt mest mulig persontilpasset, aktivt, trygt, verdig og meningsfullt liv i henhold til slagordet «Et bygg for livet».

Tilpasses de ansattes praktiske gjøremål i jobb dag/natt.

  • Gi besøkende, ansatte og beboere en opplevelse og daglig berikelse.
  • Trekke inn lokalsamfunnet på Sortland (under kontrollerte former) hvor bygget inviterer til besøk utenifra av folk på tvers av alder, opprinnelse og sosial tilhørighet.

Viktige føringer underveis i prosess med skisseprosjektet har vært Demensplan 2020/-2025 og Husbankens veiledninger og krav.

Atrium web
Gangen i atrium
Fra inn ut web

Som del av en større områderegulering ble det også gitt innspill til denne for planleggingen av sykehjemmet. Det ble vurdert at plasseringen skulle ivareta forhold som kunne ha negativ innvirkning på brukerne. Vi vurderte det derfor at plassering av tomten skulle ligge litt beskyttet og landlig til med vegetasjon som visuell- og hørbar- støydemping.

Utomhusplan web

Det ble utarbeidet noen render for å visualisere hvordan ferdig bygg kan bli. Dette for å avhjelpe byggherre i kommunikasjon med kommende brukere.

6e08b9f735066a3d3486402b1b1d1414bd368276
4
4
9