Lukk
Meny

SORTLAND SYKEHJEM/SENTER FOR DEMENSSYKDOM

Sortland sykehjem/senter for demenssykdom - SIGN Arkitektur™
Senter for demenssykdom og -omsorg i Sortland

Byggherre

Sortland kommune

Tidsrom

2019-dd

Størrelse

7.000 m²

Prosjektkostnad

300 MNOK

Leveranse/roller

Arkitektur, Ansvarlig søker

Entrepriseform

-

Status

Under prosjektering

Sted

Sortland, Nordland

Kategori

Helsebygg

Sortland sykehjem/senter for demenssykdom er et prosjekt under utvikling for Sortland kommune.

Sykehjemmet planlegges utviklet og oppført i tre byggetrinn. I første byggetrinn etableres 32 omsorgsplasser med fellesarealer, med andre byggetrinn ytterligere 16 omsorgsplasser og med tredje byggetrinn ytterligere 16 omsorgsplasser. Ferdig bygd skal prosjektet inneholde totalt 64 omsorgsplasser.

Senteret utvikles spesialisert for demensomsorg, etter modell av innen- og utenlands modeller av demenslandsbyer. Prosjekteringen fokuserer særlig på kvalitative valg i funksjonsplassering, material- og fargepalett mht. sanseinntrykk - og helhetlige løsninger som sikrer en trygg og stabil bo- og oppholdssituasjon for beboerne.

Sortland sykehjem/senter for demenssykdom - SIGN Arkitektur™
Sortland sykehjem/senter for demenssykdom - SIGN Arkitektur™